Početak akcije “Riječko srce za Riječki hospicij”

28. kolovoz 2017. 
Humanitarna udruga Riječko srce pokrenula je još jednu humanu priču – “Riječko srce za Riječki hospicij”. 
Tijekom akcije koja će se provoditi do 15. studenog prikupljaju se financijska sredstva za kupnju aparata za dezinfekciju prostora, vrijednog 80.000 kuna, koji je Hospiciju prijeko potreban kako bi skrb o umirućim bolesnicima bila optimalna.
Riječki hospicij, na čelu s ravnateljicom Danijelom Orbanić, jedinstven je na našem području, a pruža palijativnu zdravstvenu skrb za one čija bolest više ne reagira na postupke liječenja. Osim što pruža fizičku skrb, Hospicij osigurava i psihološku, duhovnu i socijalnu pomoć bolesnicima u terminalnoj fazi bolesti, kao i podršku njihovim obiteljima za vrijeme bolesti, a potom i nakon smrti, u razdoblju žalovanja.

Objave medija

Kanal Ri – objavljeno 28. kolovoza 2017. godine